وزارت خارجه گرجستان روسیه را در عدم اجرای تعهدات خود اتهام کرد

عکس: وزارت خارجه گرجستان روسیه را در عدم اجرای تعهدات خود اتهام کرد / سیاست

گرجستان، تفلیس، 28 مهر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/ در بیانیه وزارت امور خارجه گرجستان آمده است: بیانیه وزارت خارجه روسیه در باره اجرا شدن تفاهمنامه مدودیف-سارکوزی، تلاش بدبینانه دیگر روسیه در عدم اجرا به تعهدات قوانین بین المللی است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که با خروج نظامیان روسیه از منطقه "پروی" تفاهمنامه مدودیف-سارکوزی بطور کامل مورد اجرا قرار میگیرد. بر اساس قرارداد دوجانبه هم نظامیان روسیه مشغول حفاظت از مرزهای آبخازی و اوستیای جنوبی هستند.

لاکن در بیانیه وزارت امور خارجه گرجستان همچنین آمده است: روسیه با این اقدام خود، برای نمایش اجرای کامل تعهدات بین المللی سعی میکند. لاکن واقعیت این است که 20 درصد از اراضی گرجستان تحت اشغال روسیه قرار گرفته است. حدود 10 پایگاه نظامی روسیه در اراضی اشغالی گرجستان مستقر شده اند. حقوق مردم اراضی اشغالی گرجستان بطور آشکارانه نقض شده است. هزهارات نفر از ساکنان این مناطق از سرزمینهای خویش آواره شده اند. روسیه برای ورود نیروهای بشردوستانه و اتحادیه اروپا به این مناطق و نقل محموله های کمکهای بشردوستانه به آنجا نیز اجازه نمیدهد.

وزارت خارجه گرجستان این بیانیه وزارت خارجه روسیه را ناشی از شکست خوانده و آنرا محکوم کرده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency