محمد جواد ظریف می‌گوید ایران برای دستیابی به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای، آمادگی کامل دارد

عکس: محمد جواد ظریف می‌گوید ایران برای دستیابی به توافقی نهایی درباره پرونده هسته‌ای، آمادگی کامل دارد / برنامه هسته ای

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 28 دی، خبرنگار /
محود جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می گوید تهران از روز بیستم ژانویه آماده مذاکراه برای رسیدن به توافقی جامع با ۵+۱ است.
بیستم ژانویه -دوروز دیگر- ایران و کشورهای قدرتمند جهان، نخستین مرحله از توافقات موقت ژنو در مسیرحل پرونده هسته ای را آغاز می کنند.
به گزارش ایسنا، آقای ظریف با اشاره به اینکه برای اجرایی کردنِ توافقاتِ موقتِ ژنو، حداکثر یکسال پیش بینی شده، گفت که ایران معتقد به اجرای توافقات نهایی در زمانی بسیار سریع تر از این است.
وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه "مذاکرات نهایی بسیار دشوار خواهند بود" افزود که با این حال، اگر طرفِ مقابل، آمادگی داشته باشد، برای تهران رسیدن "به یک تفاهم کامل" درباره برنامه هسته ای، کار دشواری نیست

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency