كاهش جمعيت فك خزر

عکس: كاهش جمعيت فك خزر / حوادث

مديركل حفاظت محيط زيست گيلان گفت: شكار و گرماي زمين از عوامل موثر در خارج از كشور بر كاهش جمعيت فك خزري است.

"امير عبدوس" در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اينكه فك خزري، كوچكترين گونه در ميان فكهاي دنياست و به عنوان شاخص حيات در درياي كاسپين محسوب ميشود، توضيح داد: پيشينه حفاظت از فكها به قرن نوزدهم بر ميگردد؛ در آن زمان بيش از يك ميليون فك در خزر زندگي ميكردند اما دلايل متعدد از جمله شكار بيرويه در كشورهاي روسيه و قزاقستان، جمعيت اين جانور را تا حد قابل توجهي كاهش داده است.

وي افزود: افزايش گرماي كره زمين نيز يكي ديگر از دلايل مهم كاهش جمعيت فك خزري است زيرا اين گونهها براي زادآوري در ماههاي سرد زمستان به عرضهاي شمالي خزر كه يخ زده است، ميروند و نوزادان آنها بايد تا 2 ماهگي روي يخ زندگي كنند كه به دليل افزايش دماي زمين و يخ نزدن آن منطقه، زادآوري فك خزري و زنده ماندن نوزادان فكها با چالش مواجه شده است.

عبدوس خاطرنشان كرد: طمع استفاده از پوست اين جانوران، آنان را مورد هجوم شكارچيان كشورهاي روسيه، تركمنستان و قزاقستان قرار داده و صدمات جبران ناپذيري به جمعيت اين حيوانات وارد كرده است.

وي با اشاره به اينكه فكها هنگام صيادي براي صيادان مزاحمت ايجاد ميكنند و گاهي ماهيهاي داخل تور را ميخورند، ادامه داد: اين امر يكي از عوامل مهم مرگ و مير اين جانوران از سوي كشور ماست، زيرا توسط شناورهاي صيادي از بين ميروند.

عبدوس تصريح كرد: براي جلوگيري از اين امر، در پروتكل بينالمللي حفاظت از محيط زيست خزر، براي حفاظت از فك خزري، آموزشهايي در اين زمينه به صيادان مجاز و حتي غيرمجاز داده شده است.

وي در پاسخ به ايسنا در خصوص تاثير آلودگيهاي خزر بر كاهش جمعيت فك خزري، اظهار داشت: آلودگيهاي خزر در چند سال گذشته آنقدر نبوده است كه بتواند موجب مرگ فكها شود اما به دليل كاهش جمعيت كيلكا ناشي از آلودگيها، مواد غذايي فكهاي خزري نيز كاهش يافته است و در نتيجه جمعيت آنها نيز كاهش يافته است.

عبدوس افزود: جمعيت فكهاي خزري در يك دهه اخير از يك ميليون قلاده به صد هزار قلاده كاهش يافته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency