تاسیس آژانس فضایی ملی در ترکمنستان

ترکمنستان، عشق آباد، 10 خرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ح. حسن اف/"قربان قلی بردی محمدوف"، رئیس
جمهور ترکمنستان، در مورد تاسیس " آژانس فضایی ملی" فرمان صادر کرد.

در این فرمان آماده است: "برای وارد کردن پیشرفت های علمی به اقتصاد کشور و همچنین برای توسعه و بهبود فعالیت های فضایی در ترکمنستان "آژانس فضایی ملی" تاسیس خواهد شد".

آژانس فضایی ملی ترکمنستان کنترل مدار پایین زمین، برقراری ارتباط ماهواره ای، انجام پژوهش های فضایی و همچنین تشکیل کنترل ماهواره از خاک ترکمنستان بر عهده خواهد داشت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency