قرارداد 3/3 ميليارد دلاري براي توسعه پارس جنوبي با خارجي ها منعقد شد

عکس: قرارداد 3/3 ميليارد دلاري براي توسعه پارس جنوبي با خارجي ها منعقد شد / انرژی

موسي سوري مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ایران گفت: از سرمايه گذاري خارجي حمايت مي كنيم طوري كه دردوره تحريم نيز برغم هياهو و سياه نمايي برخي ها، در پارس جنوبي سرمايه گذاري خارجي اتفاق افتاد و هم اينك يك قرارداد 3/3ميليارد دلاري منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، موسي سوري چهارشنبه افزود:هم اينك 250نفر نيروي خارجي در منطقه پارس جنوبي براي پيگيري روند برنامه هاي سرمايه گذاري خود حضوردارند.
وي اضافه كرد: خارجي ها خود تحريمي را انتخاب كردند درحاليكه ما كسي را ممنوع ويا محدود براي مشاركت در پارس جنوبي نكرديم.
وي اظهارداشت: خود غربي ها نيز به تحريم اعتقادي ندارند هرچند با اين اقدامشان متضرر شدند و براي ما نيز برخي جاها محدوديت و هزينه هاي اضافي ايجاد كردند اما خود آنها بيشتر متضرر شدند و با اين اقدام توان صنعتگران داخلي تقويت شد.
مديرعامل شركت نفت گاز پارس بيان كرد: براي بهره برداري از فازهاي باقيمانده پارس جنوبي سه هزار تن كالا تامين شده است.
سوري گفت: براساس برنامه زمانبندي كه در 25خرداد 89با دستور رييس جمهوري اعلام شد هشت فاز باقيمانده پارس جنوبي بايد در مدت 35ماه مورد بهره برداري قرار گيرد.
وي اضافه كرد: براي تحقق اين مهم 60ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد شد.
سوري اضافه كرد: هم اينك شركت نفت گاز پارس 47ميليارد دلار پروژه هاي مختلف در زمينه صنعت نفت در دست اجرا دارد.
وي اظهار داشت: بين 40تا 60درصد حجم ريالي مورد نياز فازهاي پارس جنوبي مربوط به كالاست كه مي شود در داخل تامين شود.
مديرعامل شركت نفت وگاز پارس گفت: با تامين كالاهاي ياد شده توسط صنعتگران داخلي 30ميليارد دلار صرفه جويي ارزي خواهد شد.
وي بيان كرد: همه توان صنعت نفت كشور بسيج شده است تا پروژه هاي باقي مانده براساس برنامه زمانبندي شده محقق شود.
سوري اضافه كرد: هم اينك بخشي از فازهاي 9و 10پارس جنوبي در مدار توليد است و بخشي نيز ارديبهشت ماه به مرحله كامل توليد خواهد رسيد.
سوري افزود: فاز 12پارس جنوبي در بخش خشكي 27درصد پيشرفت دارد و در بخش دريايي نيز از روند 71درصدي پيشرفت فيزيكي برخوردار است.
وي يادآورشد: براساس برنامه بناست در شهريور 91 از اين پروژه بهره برداري زودهنگام صورت گيرد كه تلاش مي كنيم اسفند 90اين فاز به توليد زودهنگام برسد.
پروژه|ی پارس جنوبی در ۱۳۷۶ و در دولت محمد خاتمی آغاز شد. سیاست تنش|زدایی دولت|های هفتم و هشتم توانست شرکت بین|المللی زیادی را به مشارکت در این پروژه ترغیب کند. شل، انی و رپسول در اکثر پروژه|های نفتی ایران سرمایه|گذاری| می|کردند. طی سال|های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه|گذاری در زیرساخت|ها و بخش تولید صنعت پتروشیمی انجام شد که ۷۱ درصد آن از تسهیلات خارجی بود. بهره|برداری از فازهای ۱ تا ۵ پارس|جنوبی و آغاز فعالیت اجرایی ۸ فاز نیز در سال|های تا سال ۸۴ انجام شد. همچنین در آن دوران سه فاز در مرحله عقد قرارداد و ۴ فاز نیز در مرحله مناقصه قرار داشت.

در دولت محمود احمدی نژاد تحریم|های بین|المللی را افزایش یافت و موجب شد شرکت|های بین|المللی سطح سرمایه|گذاری و مشارکت در پروژه|های نفت و گاز ایران را به شدت کاهش دهند. تحریم|های بین|المللی توسعه صنعت نفت و گاز ایران را با مشکل کمبود سرمایه|گذاری خارجی و دستیابی به تکنولوژی|های روز دنیا روبرو کرده است.
برای مقابله با این روند، دولت محمود احمدی|نژاد تصمیم گرفت توسعه هشت فاز پارس|جنوبی را در مدت ۳۵ ماه توسط یک کنسرسیوم داخلی انجام دهد. اقدامی که از همان ابتدا با تردید|های فراوان از سوی کارشناسان همراه بود.

وزارت نفت ایران سعی کرد با اتخاذ سیاست تنبیه و تشویق|، سرعت توسعه فازهای باقیمانده این پروژه افزیش دهد.
میرکاظمی، وزیر نفت ایران اعلام کرد "اگر پیمانکاران عملیات توسعه را یک ماه زودتر از ۳۵ ماه مقرر به پایان رسانند، ۵۰ میلیارد تومان تشویق و اگر یک ماه دیرتر به پایان رسانند، ۵۰ میلیارد تومان جریمه می|شوند." سیاستی که به|نظر می|رسد چندان موثر نبوده است.

تاخیر در اجرای این فازها از آن جهت اهمیت دارد که پارس|جنوبی یک حوزه|ی مشترک میان ایران و قطر است. به هر میزان که ایران در برداشت از این حوزه تاخیر داشته باشد قطر منافع بیشتری را کسب خواهد کرد.

قطر تاکنون توانسته است با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه|گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۹۸۸ از این حوزه که در این کشور به اسم گنبد شمالی قطر شناخته می|شود|، برداشت کند.
اما ایران با سرمایه گذاری ۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصله|ی زیادی تا میزان برداشت قطری|ها دارد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency