وزیر نیروی ایران: هماهنگ سازی شبکه های برق ایران- آذربایجان- روسیه در اولویت قرار دارد

عکس: وزیر نیروی ایران: هماهنگ سازی شبکه های برق ایران- آذربایجان- روسیه در اولویت قرار دارد / انرژی

آذربایجان، باکو، 05 آبان، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. یوسف زاده/

به گزارش خبرگزاری "ایرنا" ایران، مجید نامجو وزیر نیروی ایران گفت، اولویت اصلی وزارت نیرو ایران هماهنگ سازی شبکه های برق ایران- آذربایجان- روسیه به قدرت 700 مگاوات برای امکان پیوستن به سیستم برق اروپا در آینده است.

اجرای این طرح موجب تحقق تبادل انرژی برق بین آذربایجان، روسیه و ایران، همچنین متصل کردن سایر کشورهای منطقه به این پروژه است. هم اکنون کارهای افزایش ظرفیت عبور جریان برق میان آذربایجان و ایران از 250 مگاوات تا 700 مگاوت پایان یافته است.

طرح هماهنگ سازی سیستم های برق ایران، آذربایجان و روسیه چندین سال است که مذاکره می شود. پیشتر بین روسیه و ایران مذاکراتی دایر بر نوع همکاریها انجام می شد. یکی از طرفین بر فروش متقابل برق، طرف دیگر نیز بر تبادل آن اصرار می ورزیدند. این مسئله هنوز حل نشده است.

ظرف شش ماه اول امسال در کشور 143.79 هزار گیگاوات ساعت برق در مقایسه با 133.593 هزار گیگاوات ساعت در مدت مشابه سال گذشته تولید شد.

از مجموع حجم تولید شش ماه اول امسال، 137.2 هزار گیگاوات ساعت برق در نیروگاههای حرارتی و 6.769 هزار گیگاوات ساعت در نیروگاههای برق آبی تولید گردید.

در حال حاضر، ایران واردات و صادرات برق با کشورهای همسایه مانند ترکمنستان، ترکیه، عراق، آذربایجان، پاکستان و افغانستان را انجام می دهد.

ظرفیت موجود نیروگاههای برق آبی ایران حدود 7.7 هزار مگاوات میباشد. 44 نیروگاه برق آبی اعم از 109 بلوک برقی در سراسر کشور وجود دارد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency