دو زن افغان 'به دست نفرات طالبان سنگسار شدند'

عکس:  دو زن افغان 'به دست نفرات طالبان سنگسار شدند' / افغانستان

آذربایجان ، باکو،20 آبان ، خبرگزاری " ترند" /

گزارش های رسیده از افغانستان حاکی از آن است که افراد مسلح، که مقامات محلی آنان را شورشیان وابسته به طالبان دانسته اند، یک زن بیوه و دخترش را در غزنی از خانه شان بیرون کشیدند و به اتهام زنا، سنگسار کردند بی آنکه همسایگان برای جلوگیری از این قتل، اقدامی کرده باشند.
مقامات محلی گفته اند که دو نفر را در ارتباط با کشتن این مادر و دختر بازداشت کرده اند و برخی منابع نیز گفته اند که این دو زن اوایل صبح به ضرب گلوله افراد طالبان به قتل رسیدند و سنگسار در کار نبوده است.
خبرنگار بی بی سی می گوید طالبان نفوذ گسترده ای در شهر غزنی دارند و از چند ایستگاه رادیویی به پخش برنامه های خود می پردازند در حالی که دولت افغانستان می کوشد بر این شهر مسلط شود. بی بی سی

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency