آیین افتتاح بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی

عکس: آیین افتتاح بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی / آذربایجان

آیین افتتاح چهارمین بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی روز جمعه 12 می در باکو آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری ترند، بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور و حدود 2000 نماینده از تیمها و گروه فنی در این دور از مسابقات حضور دارند که بیشترین تعداد از زمان برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.

آذربایجان با 325 ورزشکار در این دور از مسابقات حضور دارد. ترکیه با 345 ورزشکار بیشترین تعداد ورزشکار را میان کشورهای اسلامی به این مسابقات آورده و ایران نیز با 300 ورزشکار در مقام سوم از حیث تعداد ورزشکاران حاضر است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency