حضور دبیر کل سازمان جهانی گردشگری با همسر خود در جشنواره خرید باکو

عکس: حضور دبیر کل سازمان جهانی گردشگری با همسر خود در جشنواره خرید باکو / آذربایجان

طالب رفاعی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری که برای شرکت در چهارمین مجمع جهانی گفت و گو بین فرهنگ ها در باکو بسر می برد ، در مصاحبه با سایت رسمی جشنواره خرید باکو گفت: جشنواره خرید باکو در اینده به برند جالب و جذاب تبدیل خواهد شد.

طالب رفاعی با اشاره به این که خرید و گردشگری با یکدیگر ربط مستقیم دارد و جشنواره خرید در کانون توجه توریستها قرار دارد ، تاکید کرد: در استانه سفر به اذربایجان ، خبر برگزاری جشنواره خرید در باکو را شنیدم و همسرم را نیز بهمراه خود اوردم .

دبیر کل سازمان جهانی گردشگری در ادامه سخنان خود افزود : اینجانب سرگرم مجمع جهانی گفت و گو بین فرهنگ ها هستم و خانمم نیز مشغول خرید است . برای گردش در باکو و استفاده از فرصت های ارایه شده و پیشنهادات مقرون به صرفه تلاش خواهم کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency