مصاحبه سیاوش حیدر اف معاون رئیس کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان با خبرگزاری ترند

عکس: مصاحبه سیاوش حیدر اف معاون رئیس کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان با خبرگزاری ترند / آذربایجان

امروزه در جهان روابط بین دولت و دین ،تامین همزیستی و و همچنین مبارزه با افراط گرایی و تندروی مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است. از اواخر قرن گذشته در بسیاری از کشورها فرایند ورود عامل دینی در جامعه مدنی آغاز شده است که این هم به نوبه خود باعث بوجود آمدن مشکلاتی در قوانین سکولاریسم کشورها و مذهب شده است. سه دین توحیدی اصلی در جهان - اسلام، مسیحیت و یهودیت- در کنار ایجاد تصور جهانی و تنظیم اصول مدیریت اجتماعی، ثابت کرده است که عامل دین نقش بسیار مهمی دراین فرایند ایفا می کند.

همانطور که می دانید، آذربایجان یک دولت سکولار است و روابط دولت و دین مطابق با قوانین موجود تنظیم می شود. نسبت به تمامی ادیان موجود در کشور تحمل پذیری وجود دارد. جمهوری آذربایجان از این نظر در جهان می تواند یک کشور نمونه باشد. تعهد مردم ما به ریشه های تاریخی خود، و وفاداری به ارزشهای ملی و معنوی با سیاست های دولت هماهنگی کاملی دارد. در جامعه ما، به ارزشهای دینی و انسانی به یک اندازه ارزش قایل هستند. در کشورمان در مبارزه با نیروهای رادیکال اقداماتی انجام داده شده است که در این زمینه از جنبه های عملی کار نتایج مهمی به دست آمده است. اقداماتی که در زمینه روشنگری موثر دینی انجام شده است و نگاه ادیان و ملیتهای مختلف در کشور به همزیستی مسالمت آمیز نقش تعیین کننده در دستیابی به این نتایج داشته است. دولت ما در صورت لزوم با اقدامات اداری مورد نیاز و اجرای جنبه های حقوقی در افزایش بهره وری آن کمک کرده است.

همان طور که جناب الهام علی اف رئیس جمهور محترم هم اظهار داشتند حقیقتا امروزه جهان از یک بحران اخلاقی رنج می برد. درگیریها وجنگهای خونین یکی از واقعیتهای جهان امروز است. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق این فرایندها در کشورهای اسلامی رخ می دهد. دنیا برای خلاصی از این بحران معنوی عمیق باید سنتهای چندفرهنگی و تحمل پذیری را تقویت کند. کشورهایی که تلاش دارند دین اسلام را بر اساس آموزه های درست و مناسب بیاموزند، و همچنین اصول سکولاریسم برای آنها اساس است در این زمینه باید فعالیت بیشتری بکنند، و نیروهای خود را در مبارزه با سیاستهای تهاجمی نیروهای رادیکال در جهان اسلام و کل جهان متحد کنند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency