انتظار 22 هزار فروش بلیت در 12-مین روز بازیهای اروپایی

عکس: انتظار 22 هزار فروش بلیت در 12-مین روز بازیهای اروپایی / آذربایجان

انتظار می رود طی روز جاری 22 هزار و روز آینده 30 هزار بلیت تماشای مسابقات اروپایی «باکو 2015» به فروش برسد.

سیمون کلگ رئیس اتاق عملیاتی بازیهای اروپایی «باکو 2015» اعلام کرد که روز گذشته 17 هزار تماشاگر برای دیدن بازیهای اروپایی بلیت خریدند.

در مسابقات اروپایی «باکو- 2015» که از 12 ژوئن به مدت 17 روز آغاز شده است، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت می کنند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency