شمار مدالهای آذربایجان به 39 رسید

عکس: شمار مدالهای آذربایجان به 39 رسید / آذربایجان

شمار مدالهای ورزشکاران آذربایجان در اولین دور بازیهای اروپایی که در پایتخت این کشور برگزار می شود، به 39 عدد رسید.

طی روز گذشته ورزشکاران آذربایجانی چهار مدال نقره به دست آوردند.

از این میان، 14 مدال طلا، 11 مدال نقره و 14 برنز سهم ورزشکاران آذربایجان از مسابقات اروپایی بوده است.

روسیه با 87 مدال و آلمان با 32 مدال در جایگاههای اول و سوم قرار دارند.

از میان مدالهای آذربایجان، 30 مدال توسط ورزشکاران مرد (شامل 11 مدال طلا، 8 نقره و 11 برنز) و 9 مدال توسط ورزشکاران زن (شامل 3 مدال طلا، 3 نقره و 3 برنز) کسب شده است.

در مسابقات اروپایی «باکو- 2015» که از 12 ژوئن به مدت 17 روز آغاز شده است، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت می کنند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency