تصاویری از 9-مین روز بازیهای اروپایی در باکو

عکس: تصاویری از 9-مین روز بازیهای اروپایی در باکو / آذربایجان

نهمین روز از بازیهای اروپایی در باکو روز گذشته به پایان رسید.

در مسابقات اروپایی «باکو- 2015» که از 12 ژوئن به مدت 17 روز آغاز شده است، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت می کنند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: