تصاویری از ژیمناستها در روز ششم بازیهای اروپایی «باکو 2015»

عکس: تصاویری از ژیمناستها در روز ششم بازیهای اروپایی «باکو 2015»  / آذربایجان

تصاویری از روز ششم بازیهای اروپایی «باکو - 2015».

در مسابقات اروپایی «باکو- 2015»، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت می کنند.

این مسابقات 12 ژوئن آغاز شد و 17 روز ادامه خواهد داشت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: