مدل مذهبی در آذربایجان باید مطابق با اصول سکولاریزم باشد

عکس: مدل مذهبی در آذربایجان باید مطابق با اصول سکولاریزم باشد / آذربایجان

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/

معاون رئیس کمیته امور دینی آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری ترند می گوید که آذربایجان یک کشور چند ملیتی می باشد و در قلمرو آن اقشار مختلفی از فرقه های مذهبی زندگی می کنند. پس از استقلال، کشورمان به مرکز منافع ژئوپلتیک و اقتصادی برخی قدرتها و کشورهای خارجی تبدیل شده است و از اینرو در معرض تاثیراتی قرار گرفته است که در میان این تاثیرات ، مسائل دینی جایگاه ویژه ای در اثرپذیری دارد. این نیروها تحت پوشش اسلام تلاش کرده اند سنتهایی را که جامعه آذربایجان بیگانه با آن است را به کشور صادر کنند و امروز هم این کار را می کننند. برای تنظیم رابطه بین دین ودولت در جمهوری آذربایجان باید یک مدل ملی – دینی بر اساس الگوهای دینی سالم و غیر سیاسی تشکیل شود.

سیاوش حیدراف می گوید که، این مدل علیرغم اینکه معیارهای اساسی اسلام را باید دارا باشد همچنین باید شامل نیازهای روز و اصول سکولاریسم و یک فرم سیستماتیک از ارزشهای اساسی ما را نیز داشته باشد. فراموش نکنیم که اسلام تنها دین موجود در آذربایجان نیست و نمایندگان ادیان مختلف درشرایط آرامش همزیستی مسالمت امیزی را دارند. علیرغم این مسئله در زمان تعیین مدل ملی – مذهبی برای ما مهم هست که پایه و اساس را بر اساس فرقه های مذهبی سنتی نهادینه شده در آذربایجان انتخاب کنیم. مردم ما باید اگاه باشند که وقتی مدل ملی- مذهبی گفته می شود مدل اسلامی است که شامل نیازهای روز و اصول سکولاریسم و یک فرم سیستماتیک از ارزشهای اساسی ملی را در خود جمع کرده در نظر گرفته شده است. مدل ملی – مذهبی ، بخصوص باید هماهنگ کننده اصول و ویژگی های پرچم کشور که یکی از نشانه های دولت آذربایجان می باشد را با زندگی روزمره مردم باشد. هویت ملی، مدرنیته و دموکراسی و ارزش های اسلامی باید خط اصلی این مدل را تشکیل دهند و هنگام اجرای این مدل نیز این اصول باید رهبر گرفته شود.


برای تطبیق این مدل در جامعه در حال حاضر کارشناسان و سازمانهای مربوطه کارهایی را شروع کرده اند. در مرحله اول نظرات و نگرش جامعه نسبت به زندگی دینی و تطبیق این مدل در جامعه مطالعه می شود. برای این منظور یک نظر سنجی توسط کارشناسان تهیه شده است و در این نظرسنجی اصول و قواعد این مدل در زندگی معاصر تا چه حد کاربرد دارد بررسی می شود. در مرحله بعدی برای جذب کارشناسانی که بتوانند این مدل را اجرا کنند و اموزش کارشناسان محلی برنامه ریزی شده است. اصلاحات نظام اموزشی دینی به توسعه مدل ملی- مذهبی کمک خواهد کرد.اول از همه، برای مطالعه دین و توسعه ان لازم است که پایگاهی برای اموزش پرسنل حرفه ای در این زمینه تاسیس شود. برای این منظور تاسیس مرکز اموزش علوم دینی که اساس اصول دینی و سکولاریسم رادر خود جمع کرده باشد ضروری است. وقتی نظر اجمالی به کشورهای همسایه می اندازیم، می بینیم که انها در زمینه اموزش و پرورش صاحب یک سیستم اساسی هستند که این سیستم سنت های تاریخی و ویژگی های ملی را دارا می باشد.در نتیجه همین سیستم اموزشی است که در همین کشورها در زمینه امور دینی متخصصان حرفه ای اماده می شوند و نقش مهم و اساسی در تنظیم روابط بین دولت و دین بازی می کنند. با این حال ما نمی توانیم مدلی را که ان کشورها اجرا کرده اند را در کشور اجرا کنیم. به خاطر اینکه در جامعه جمهوری آذربایجان عامل تعدد ادیان وجود دارد. مدل ملی – مذهبی هم با در نظر گرفتن این عامل باید با ایجاد یک سیستم اموزشی ملی در زمینه دین و تربیت پرسنل حرفه ای ملی به جامعه نفع برساند. در این راستا ضرورت دارد سیستم اموزش ملی – دینی، متخصصان حرفه ای ملی – دینی و مدل ملی - دینی شکل بگیرد.

یکی از مهمترین روش های اساسی مبارزه با افراط گرایی بالا بردن سطح آگاهی دینی - مذهبی جامعه است. این در سطح بین المللی نیز تجربه شده است. برای پاکسازی ریشه های افراطگرایی ضروری است که ما یک سبک جایگزین ان را اماده کنیم. این سبک نیز حتما باید بر اساس مدلی که ارزشهای ملی و معنوی را در خود جمع کرده است باشد. مدل فوق باید برای نسل جوان امکان حفظ ارزشهای ملی، احترام به هویت ملی و دوری از عناصر رادیکال بیگانه را فراهم کند. استفاده سیستماتیک از این مدل برای امروز گامی مهم در جهت تضعیف افراطگرایی و در عین حال گام مهم برای جلوگیری از پیامدهای منفی ان در اینده می باشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency