پاسخ رسمی جمهوری آذربایجان به اعتراض ایران

عکس: پاسخ رسمی جمهوری آذربایجان به اعتراض ایران / آذربایجان

آذربایجان، باکو، 15 فروردین، خبرگزاری" ترند" خبرنگار س. آقایوا /
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان امروز نسبت به یادداشت اعتراض روز 11 فروردین وزارت خارجه ایران پاسخ رسمی داد.
المان عبد الله اف سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اذربایجان در گفتگو با خبرگزاری ترند گفت: تغییری در مواضع جمهوری آذربایجان در قبال ایران ایجاد نشده است و موضع ما همیشه یکسان بوده است و باکو به مناسبات صمیمانه همسایگی اولویت قایل است.
سخنگوی وزارت امورخارجه آذربایجان با تاکید بر اینکه باکو در امور داخلی ایران دخالت نمی کند افزود ما به تمامیت ارضی ایران با احترام برخورد می کنیم ، مناسبات جمهوری آذربایجان با ایران بر پایه همکاری است و معتقدیم این روابط پس از این نیز توسعه خواهد یافت
گفتنی است که 10 فروردین ماه وزارت خارجه ایران در اعتراض به برگزاری نشستی ضد ایرانی در باکو جوانشیر آخوند اف سفیر جمهوری اذربایجان در تهران را احضار و یادداشتی تقدیم وی کرده بود.
در این یادداشت اعتراض خواستار توضیح جمهوری آذربایجان در رابطه با برگزاری نشستی با موضوع "آینده آذربایجان جنوبی معاصر" در باکو و "طرح ادعاهای تجزیه طلبانه علیه ایران" شده بود.

نشست یاد شده از طرف گروهی بنام "جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی" برگزار شده بود و هیچ نماینده دولتی یا عضو حزب حاکم در این نشست حضور نداشته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency