آذربایجان با 75 طلا صدرنشین؛ ترکیه و ایران در ردیفهای بعدی

عکس: آذربایجان با 75 طلا صدرنشین؛ ترکیه و ایران در ردیفهای بعدی / ترکیه

آذربایجان تا ساعت 12:00 روز دوشنبه اول خردادماه به وقت محلی با 75 مدال طلا صدرنشین بازیهای همبستگی اسلامی است. ورزشکاران این کشور تاکنون 47 مدال نقره و 35 برنز درو کرده اند.

به گزارش خبرگزاری ترند، ترکیه با 70 طلا، 65 نقره و 54 برنز در مقام دوم و ایران با 34 طلا، 26 نقره و 33 برنز در مقام سوم قرار دارد.

بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور و حدود 2000 نماینده از تیمها و گروه فنی در این دور از مسابقات حضور دارند که بیشترین تعداد از زمان برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.

آذربایجان با 325 ورزشکار در این دور از مسابقات حضور دارد. ترکیه با 345 ورزشکار بیشترین تعداد ورزشکار را میان کشورهای اسلامی به این مسابقات آورده و ایران نیز با 300 ورزشکار در مقام سوم از حیث تعداد ورزشکاران حاضر است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency