سامانه هاي تراكنش مالي ايران به دليل بومي بود مصون از تحريم هاست

عکس: سامانه هاي تراكنش مالي ايران به دليل بومي بود مصون از تحريم هاست / ایرانمحمد مراد بيات مديرعامل فرهنگسازي و آموزش بانكداري الكترونيك شبكه بانكي ايران (فابا) در گفتگو با ترند گفت :
ما ميتوانيم با ساير كشورها به صورت دو به دو و يا چندبه چند و درقالب كشورهاي مختلف تفاهم انجام بدهيم تا پول هاي يكديگر را مبادله كنيم.

وی افزود كه البته عملا در برخي جاها مانند عراق و تركيه اين اتفاق افتاده و استفاده از كارت هاي شبكه بانكي ايران در اين كشورها خصوصا در تركيه امكان پذير ميباشد و با روسيه نيز اين بحث درحال پيگيري است.

مراد بيات تصريح كرد:اين شيوه راه حل مناسبي است كه بر اساس حجم مبادلاتي كه با كشور مقابل داريم برخي از مشكلات و پرداخت هاي خودمان را در سطح بين المللي حل كنيم.
وی در ادامه در مورد ميزان تراكنش هاي بانكي در ايران و بحث تحريم ها هم گفت : سامانه هاي تراكنش ما مانند شاپرك و شتاب به صورت بومي و ملي است و به دليل ملي بودن قابل تحريم نيست و در تحريم ها تراكنش هاي داخلي تاثير پذيري ندارند و تنها تراكنش ها و دريافت و پرداخت هاي بين المللي از تحريم ها متاثر ميشوند.

وي در مورد آخرين آمار تراكنش ها ي مالي هم گفت :در حال حاضر ماهانه حدود يك و نيم ميليارد تراكنش مالي مختلف در داخل ايران ثبت ميشود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency