عرضه گاز جمهوری آذربایجان به ایران متوقف شد

عکس: عرضه گاز جمهوری آذربایجان به ایران متوقف شد / انرژی

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ 11 تیر /

در ارتباط با انجام تعمیرات در خط لوله گازی قاضی محمد- آستارا عرضه گاز از امروز به ایران متوقف می شود.

به گزارش خبرگزاری ترند به نقل از شرکت دولت نفت جمهوری آذربایجان، از تاریخ سوم ژوئیه، 12 تیر، قرار است در خط لوله گازی قاضی محمد - آستارا تعمیرات انجام شود.در همین رابطه عرضه گاز به جمهوری اسلامی ایران از روز 2 ژوئیه متوقف شده است.
بر اساس این گزارش توقف عرضه گاز در این خط لوله گازی به مدت سه روز خواهد بود.

میان آذربایجان و ایران خط لوله گازی "قاضی محمد-آستارا-بیند بیاند" به طول 1474,5 کیلومتر موجود است. 296.5 کیلومتر آن واقع در در اراضی آذربایجان است. این خط لوله همچنین بخشی از خط لوله گاز "قزاق-آستارا-ایران" است که در سال 1971 ساخته شده است. در مسیر این خط لوله سه ایستگاه تقویت فشار گاز در مناطق قاضی محمد، آغداش و در منطقه قزاق احداث شده است. قطر این خط لوله 1200 میلی متر است.

گفتنی است که برای رفع نیازهای جمهوری خودمختار نخجوان در چارچوب قرارداد سوآپ (معاوضه) بین جمهوری آذربایجان و ایران، سالانه تقریبا از آذربایجان به ایران 329 میلیون متر معکب گاز صادر می شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency