برنامه‌ریزی قزاقستان برای راه‌اندازی خط پروازی با ایران

عکس: برنامه‌ریزی قزاقستان برای راه‌اندازی خط پروازی با ایران / ایران

سخنگوی وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه قزاقستان با شاراه به پروازهای مستقیم به ایران در ژوئن ۲۰۱۶ گفت: پروازهای مستقیم این دو کشور بین تهران-آلماتی و سه پرواز در هفته توسط شرکت قزاق‌ ایر آستانا انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنابه نقل از خبرگزاری ترند، سخنگوی وزارت سرمایه‌گذاری و توسعه قزاقستان از برنامه‌ریزی این کشور برای ایجاد پروازهای مستقیم به ایران در ژوئن ۲۰۱۶ خبر داد.

وی گفت: پروازهای مستقیم این دو کشور بین تهران-آلماتی و سه پرواز در هفته توسط شرکت قزاق‌ ایر آستانا انجام خواهد شد.

همچنین در این قرارداد راه‌اندازی مسیر پروازی تهران-آستانه نیز پیش بینی شده است.

به گفته ترند نیوز قرارداد راه‌اندازی این پروازها در دیدار رسمی هیأت قزاق متشکل از کمیته حمل و نقل هوایی وزارتخانه این کشور با ایران امضاء شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency