شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان شد

عکس: شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان شد / ازبکستان

شوکت میرضیایف، کفیل ریاست جمهوری ازبکستان که بعد از مرگ اسلام کریم اف سکان اداره کشور را در دست داشت، روز دوشنبه 15 آذرماه برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری ترند، در این انتخابات بیش از 88 درصد شرکت کننده ها به وی رای دادند.

نزدیک به 18 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان رای داده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency