آذربایجان به ایران کمک بشردوستانه می فرستد

عکس: آذربایجان به ایران کمک بشردوستانه می فرستد / اجتماعی

بدستور الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان، جمهوری آذربایجان به ایران کمک بشردوستانه می فرستد.

به گزارش ترند بنقل از وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان، بنابه دستور الهام علی اف رئیس جمهور، وزارت حوادث غیر مترقبه جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری آذربایجان بعلت باران و سیل در ایران که منجر به حوادث غیر مترقبه شده، به ایران کمک بشردوستانه خواهد فرستاد.

بنابه این گزارش هم اکنون برای فرستادن کمک بشردوستانه به ارزش نه صد و پنجاه هزار منات (بیش از پانصد وپنجاه هزار دلار) کارهای آماده سازی انجام می گردد.

لازم به ذکر است که سیل اخیر در ایران، منجر به جان باختن بیش از هفتاد نفر و تخریب زیرساخت ها شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency