آیا رژیم ملایان در ایران این بار سقوط خواهد کرد؟

عکس: آیا رژیم ملایان در ایران این بار سقوط خواهد کرد؟ / اجتماعی

روزبه پارسی کارشناس اروپایی در امور سیاست ایران، تحلیلگر دانشگاه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS)، و تریتا پارسی رئیس شورای ملی آمریکا-ایران و دارای جایزهGrawemeyer Award .
روزبه و تریتا پارسی طی مقاله ای که در The Daily Beast چاپ شده، اوضاع ایران را مورد تحلیل قرار داده است. بگفته آنها، نومیدی رو به افزایش در دولت و اعمال خشونت از سوی آنها نسبت به مردم و همچنین درگیری های جدید در خیابان های ایران، میتوانند نقطه عطفی در نظام کنونی این کشور باشد. اگر این اتفاق صورت گیرد، نشاندهنده آن خواهد بود که حکومت روحانیان ایران در حال افول و فروپاشی است.
دلیل این از اضمحلال، تلاش های کسانی که از ایران رانده شده اند و یا کسانی که طرح هایی برای تغییر این رژیم داشته اند نیست. دلیل تغییر این رژیم مردم ایران خواهند بود و آنها با استفاده از آن ابزاری که در سال 1979 برای ایجاد جمهوری اسلامی استفاده کرده اند(اعتراضات جمعی و تظاهرات گسترده)، استفاده خواهند کرد.
تظاهرات در روز عاشورا که در دین شعیان ماه عزادری میباشد، شدت یافت. این روز بدلیل به شهادت رسیدن امام حسین (ع) نوه پیامبرکه با شهادت مظلومانه در سال 680 میلادی شهید شده است ماه عزا خوانده میشود. در این سال مرگ آیت الله علی منتظری مصادف با روز هفتم ماه محرم شد که این هم اهمیت بیشتری به این روز داد.
روز عاشورا همچنین بیانگر این است که ارزشهای ابدی مانند عدالت باید همیشه بدون در نظر گرفتن مصلحت حفظ شود. این به جنبش "سبز" فرصت دیگری برای مواجهه با دولت ایران با استفاده از نمادهای مذهبی این دولت داده است.
این دعوت به مبارزه برای عدالت با تمام سادگی خود منبع اکثر مناقشات سیاسی است. این موضوع همچنین اثبات کننده این واقعیت است که خواسته های ساده مردم در زمینه مسئولیت پذیری و عدالت توسط مقامات نادیده گرفته شده است و مردم هرچه بیشتر خواستار این عدالت هستند.
در سال 1906 ، فریاد عدالت خواهی، شنیده نشد و تظاهرات گسترده بالخره منجر به ایجاد قانون اساسی مکتوب شد.
وضعیت مشابهی در دوران حکومت شاه مشاهده میشد. زمانی که نارسایی های محمد رضا پهلوی باعث ایجاد ائتلاف ضد شاهنشاهی متشکل از کمونیستها، لیبرال ها و همچنین برندگان جمهوری اسلامی خواه که ایده ایجاد جمهوری اسلامی مخصوص آنان بود، شد.
روز عاشورا با تاریخ خود در رابطه با مبارزه برای عدالت نمونه خوبی برای مبارزه با حکومت قدرتمند شاه و ایجاد انتقلاب در اواخر دهه 1970 بوده است.
شیعان به مناسبت گرامیداشت کشته شدگان آیین های عزاداری را بر گزار میکنند و امروز تظاهرات کنندگان در روز گرامیداشت کشته شدگان مخالفت خود را با حکومت بیان میکنند.
در حال حاضر با توجه به نبود ساختار مدیریت توسعه یافته که قادر به کنترل اپوزیسیون باشد، این امر به ویژه مهم است. توانایی جمع آوری مردم به خیابان ها در روزهای مهم تقویم یادآوری به همه است که آنها در مخالفت خود با دولت کنونی تنها نیستند.
هیچ کس نمیتواند در مورد انقلاب، فروپاشی حکومت استبدادی پیش بینی کند. مردم نمیخواهد تحت فشار زندگی کند. این مبارزه ایرانیان ناراضی از دستگاه دولتی است.
امروز تعداد قابل توجهی از بنیانگذاران انقلاب سال 1979 زندانی شده اند و تحت تعقیب مقامات امنیتی هستند. کسانی که مسیر جمهوری اسلامی را انتخاب کرده اند، از این مسیر دور میشوند. زیرا رژیم حاکم نسبت با درکی ورای واقعیت و نظر جامعه ایران خواستار وفاداری است. از پویایی و ایده هایی که رکن انقلاب سال 1979 بود، چیزی زیاد باقی نمانده است. اما بر اساس این تجربه میتوان گفت که امروز الزامات جنبش اصلاحات بسیار پیچیده تر است و امتناع آنها از خشونت در آینده موجب چشم اندازهای بیشتر خواهد شد.
دولت جهت سرکوب وقایع اخیر دیگر نمیتواند از مذهب استفاده کند و مذهب بار دیگر نشان داد که وی به جای کنترل مردم بیشتر به عنوان وسیله ای برای مقاومت است. این پس از پیروزی انقلاب برای خود خمینی هم بسیار آشکار شده بود. در اختلافات دایم بین نخبگان انقلابی، خمینی برای توجیه اقدامات انجام گرفته شده اغلب به دولت مراجعه میکرد و با این طریق مذهب را برای پوشش ایدئولوژیک مورد استفاده قرار میداد. وی در پایان زندگی خود گفت که دولت جهت ضروریت برای بقای جمهوری اسلامی، "میتواند اصول بنیادین اسلام را نفی کند".
بجای سیستمی که تفکر مذهبی آن را کنترل کند و برخوردار از اقتدار حکومت شود، وی در نهایت یک دولتی ایجاد کرد که این دولت برای اهداف خود مذهب را مورد استفاده قرار داد و در مورد بسیاری وعده هایی که هنگام انقلاب داده بود، فراموش کرده است.
کسانی که در تهران در سر حکومت هستند بار دیگر در روز عاشورا علیه مردم خود از خشونت استفاده کرده اند. بدیهی است که مردم ایران برای رسیدن به آزادی بیشتر و عدالت تلاش خود را ادامه خواهند داد. اگر سقوط حکومت روحانیون ایران در یکی از روزهای مذهبی تقویم شیعه آغاز شود، این یک ریشخند (به حکومت دینی ایران) خواهد بود.
نظرات نویسنده این مقاله الزاما با دیدگاه خبرگزاری ترند همخوانی ندارد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: