بین آذربایجان و قرقیزستان اسناد امضا شد

عکس: بین آذربایجان و قرقیزستان اسناد امضا شد

 / سیاست

بین آذربایجان و قرقیزستان اسناد امضا شد

به گزارش ترند، امروز (20 آوریل) با شرکت الهام علی اف رئیس جمهورجمهوری آذربایجان و صادیر ژاپاروف رئیس جمهور جمهوری قرقیز مراسم امضای اسناد برگزار شد.

در این مراسم بیانیه در مورد همکاری های استراتژیک بین جمهوری آذربایجان و جمهوری قرقیز را رئیس جمهور دو کشور امضا کردند.

همچنین تفاهم نامه ای ایجاد شورای بین دولتی جمهوری آذربایجان و جمهوری قرقیز توسط الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و صادیر ژاپاراف رئیس جمهور جمهوری قرقیز امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین آکادمی مدیریت دولتی نزد رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و آکادمی مدیریتی دولتی نزد رئیس جمهور جمهوری قرقیز از سوی رئیس آکادمی دو دولت اورخان علی اکبراف و آلمازبک آکماتالی اف امضا شد.

تفاهم نامه همکاری در زمینه کشاورزی بین وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان و وزارت کشاورزی جمهوری قرقیز از سوی اینام کریم اف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان و عسکربک جانیبک اف وزیر کشاورزی جمهوری قرقیز امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین شرکت سهامی خاص پخش تلویزیونی و رادیویی آذربایجان و شرکت پخشهای تلویزیونی اجتماعی از سوی لطیف قندیل اف سفیر آذربایجان در قرقیزستان و کایرات عثمانعلی اف سفیر جمهوری قرقیز در آذربایجان امضا شد.

تفاهم نامه همکاری بین سرویس دولتی ضد انحصار و تنظیم بازار مصرف کننده نزد وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان و سرویس مقررات ضد انحصار در نزد وزارت اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیز توسط میکائیل جباراف وزیر اقتصاد آذربایجان و دانیار آمانگلدی اف وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری قرقیز امضا شد.

رشاد نبی اف وزیر توسعه دیجیتال و حمل و نقل جمهوری آذربایجان و تالانت بیک ایمان اف وزیر توسعه دیجیتال جمهوری قرقیز تفاهم نامه ای را در مورد توسعه همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات بین وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل جمهوری آذربایجان و وزارت توسعه دیجیتال جمهوری قرقیز امضا کردند.

"توافقنامه ارتباطات هوایی بین دولت جمهوری آذربایجان و کابینه وزرای جمهوری قرقیز" به امضای رشاد نبی اف وزیر توسعه دیجیتال و حمل و نقل جمهوری آذربایجان و ارکین بک اوسویف جمهوری قرقیزستان رسید.

یادداشت تفاهم و همکاری بین آژانس مالکیت فکری جمهوری آذربایجان و آژانس دولتی مالکیت فکری و نوآوری نزد کابینه وزیران جمهوری قرقیز در زمینه حفاظت از مالکیت معنوی توسط جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و روسلان کازاکبایف وزیر امور خارجه جمهوری قرقیز امضا شد.

یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت دارایی جمهوری آذربایجان و وزارت دارایی جمهوری قرقیز به امضای جیحون بایرام اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و روسلان کازاکبایف وزیر امور خارجه جمهوری قرقیزستان رسید.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency