آغاز سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به آذربایجان

عکس: آغاز سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به آذربایجان

 / سیاست

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران امروز در راس هیات بلندپایه به آذربایجان سفر خواهد کرد.

به گزارش ترند، سفر هیات ایرانی به آذربایجان از نخجوان شروع خواهد شد و بعدا به باکو ادامه خواهد یافت.

سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به آذربایجان در چهارچوب اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور انجام می گیرد.

در این سفر وزیر راه و شهرسازی را معاون چند وزیر و دیگر مقامات همراهی خواهند کرد.

در این سفر هیات ایرانی با پروژه های مشترک دو کشور آشنا خواهند شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency