رئیس جمهور آذربایجان قانون بیانیه شوشا را امضا کرد

عکس: رئیس جمهور آذربایجان قانون بیانیه شوشا را امضا کرد / سیاست

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان قانون بیانیه شوشا را امضا کرد

به گزارش ترند، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان قانونی را امضا کرد که بیانیه شوشا در مورد روابط بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه را تایید می کند.

این بیانیه 15 ژوئن 2021 در شهر شوشا امضا شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency