حضور ایرانیان مقیم آذربایجان در انتخابات

عکس: حضور ایرانیان مقیم آذربایجان در انتخابات

 / سیاست

امروز ایرانیان مقیم آذربایجان در باکو در مدرسه ایرانیان در انتخابات سیزدهمیند دوره رئیس جمهوری ایران شرکت می کنند.

به گزارش ترند، در این دوره انتخابات از ساعت هشت صبح شروع شده و تا ساعت پنج بعد از ظهر ادامه خواهد یافت. در صورت نیاز تمدید این انتخابات امکان دارد.

برای انتخابات ریاست جمهوری ایران خارج از کشور در 133 نمایندگی بیش از 235 شعبه اخذ رای تشکیل شده است.

در باکو برای انتخابات دو هزار تعرفه در نظر گرفته شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: