سفر وزیر اقتصاد ایران به باکو

عکس: سفر وزیر اقتصاد ایران به باکو / سیاست

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی ایران 23 اسفند ماه (14 مارس) به باکو سفر خواهد کرد.

به گزارش ترند بنابه منابع دیپلماتیک، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در سیزدهمین کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان شرکت خواهد کرد.

سیزدهمین کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان روز 22 اسفند (13 مارس) شروع بکار خواهد کرد.

کارشناسان گروه کاری دو کشور در مورد روابط دو کشور به گفتگو خواهند پرداخت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency