دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان

عکس: دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان / سیاست

محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان روز دوشنبه (23 شهریور 1394) در دیدار با واصف طالب اف رییس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان راهکارهای توسعه مناسبات ایران با جمهوری آذربایجان و نخجوان را بررسی کردند.

به گزارش ترند به نقل از بخش رسانه ای سفارت ایران در باکو، در این دیدار که منصور آیرم سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان نیز حضور داشت، رییس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، مناسبات ایران و نخجوان را مثبت ارزیابی کرد.

واصف طالب اف اظهار داشت: روابط آذربایجان - ایران از قدمت تاریخی برخوردار است و روابط فیمابین جمهوری خود مختار نخجوان و استان های همجوار ایران نیز در این مناسبات نقش مثبت دارند. وی روابط در بخش های اقتصادی - تجاری، کشاورزی، انرژی، آموزش و بخش های دیگر را حائز اهمیت ویژه خواند و افزود: سفرهای متقابل طی سال های اخیر امکانات خوبی را جهت توسعه همکاری فراهم می کنند.

واصف اف دوستی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و نخجوان را برای تحکیم مناسبات دو کشور در منطقه سودمند دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران دوست استراتژیک و همسایه قابل اعتمادی برای جمهوری آذربایجان است و ما محبت های همه جانبه ایران را در دوران سخت مردم نخجوان هرگز فراموش نخواهیم کرد.

رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان ضمن بیان اهمیت تلاش ها در راه توسعه همکاری های متقابل گفت: بخش خصوصی نقش اساسی در اقتصاد جمهوری خود مختار نخجوان داشته و از فعالیت سرمایه گذاران ملی و خارجی حمایت می شود. با شرایط ویژه به آنها وام داده می شود. این موضوع زمینه ساز افزایش مؤسسات تولیدی داخلی و گسترش روابط تجارت خارجی شده است. سفرهای متقابل هیأت های بخش خصوصی، حمایت از فعالیت مشترک و تأسیس مؤسسات تولیدی مشترک می تواند روابط جدید را پایه گذاری نماید.

محسن پاک آیین نیز در این دیدار آینده مناسبات دو کشور را روشن توصیف کرد و گفت: ظرفیت های بسیاری برای توسعه مناسبات در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور وجود دارد که باید با استفاده از این زمینه ها مناسبات همه جانبه دو کشور همسایه بیش از پیش توسعه یابد.

وی تحولات مثبت اخیر در مناسبات جمهوری خود مختار نخجوان را ناشی از مناسبات رو به رشد تهران و باکو خواند و گفت : به دلیل اهمیت توسعه مناسبات فی مابین، جمهوری اسلامی ایران آقای منصور آیرم را به عنوان یک دیپلمات کاردان به عنوان سرکنسول این کشور در جمهوری خودمختار نخجوان تعیین کرده و بدون شک این مهم باعث تحکیم و توسعه روابط خواهد شد.

سفیر ایران با اشاره به توجه ویژه رؤسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان به تحکیم و توسعه روابط گفت: مناسبات موجود میان ایران و آذربایجان با روند رو به رشدی در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگربخش ها گسترش یافته و امیدوارم که این همکاری در آینده بیش از پیش توسعه داشته باشد.

در جریان این دیدار ضرورت تقویت امنیت در مناطق مرزی و همکاری های گمرکی بین جمهوری خود مختار نخجوان و استان آذربایجان شرقی مورد تأکید قرار گرفت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency