امضای چهار سند همکاری میان آذربایجان و ایران

عکس:    امضای چهار سند همکاری میان آذربایجان و ایران / سیاست

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 20 فروردین خبرنگار امید نیایش /
صبح امروز با حضور روسای جمهوری آذربایجان و ایران الهام علی اف و حسن روحانی چهار سند همکاری شامل یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت ورزش و جوانان دو کشور، یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان و همچنین موافقتنامه همکاری درخصوص ساخت و بهره برداری نیروگاه های برق آبی اردوباد در جمهوری آذربایجان و مارازاد در جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
یادداشت تفاهم همکاری میان وزارتخانه های جوانان و ورزش دو کشور را از طرف جمهوری آذربایجان المار محمد یار اف وزیر امور خارجه و از طرف ایران محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به امضا رسید.
المار محمد یار اف و عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران همچنین یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کشور ایران و وزارت غیر مترقبه آذربایجان را امضا کردند.
یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزارت منابع طبیعی جمهوری آذربایجان نیز از سوی حسین قلی باقر اف وزیر محیط زیست آذربایجان و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران به امضا رسید.
همچنین موافقتنامه همکاری در خصوص ساخت و بهره برداری نیروگاههای برق آبی اردوباد و مارازاد از طرف شاهین مصطفی اف وزیر تجارت و صنعت آذربایجان و حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران امضا شد.
این اسناد، روابط و همکاری های تهران و باکو را در سطح بالاتری قرار خواهد داد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency