«شکنجه شهروند ایرانی در زندان جمهوری آذربایجان کذب است»

عکس: «شکنجه شهروند ایرانی در زندان جمهوری آذربایجان کذب است» / سیاست

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 29 آبان خبرنگار ایلکین عزت/
صادق گوزل اف رئیس بخش مطبوعاتی وزارت کشور جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری ترند در واکنش به اخبار منتشر شده و مورد ادعای سایت آران نیوز ایران مبنی بر اینکه شهروند ایرانی به نام حسن فرجی در زندان منطقه بینه قدی شهر باکو شکنجه شده است را تکذیب کرد و آن را بی اساس دانست.
به گزارش خبرگزاری ترند، گوزل اف گفت: در نتیجه بررسیهای به عمل آمده حسن فرجی اعلام کرده است که از شرایط ایجاد شده در زندان نارضایتی ندارد و در آنجا هیچ فشاری بر او نشده است و اقدامی که باعث تحقیر و همچنین شکنجه او شده باشد صورت نگرفته است.
گوزل اف همچنین با اعلام این که عکسی که در خبر منتشر شده این سایت ادعا می شود نشان دهنده آثار شکنجه حسن فرجی است ساختگی است گفت: این تصویر مربوط به حسن فرجی نمی باشد و عمدا با هدف فریب مخاطبین طراحی شده است.
او افزود: در اینجا اعلام می کنم که تا زمان منتشر شدن این خبر دروغ در سایتها، از سوی بستگان و وکیل مدافع حسن فرجی هیچ درخواستی مبنی بر دیدار با او به دستگاههای قضایی و پلیس تقدیم نشده است.
گوزل اف گفت: در صورتی که چنین درخواستی تقدیم دستگاههای مربوطه بشود مطابق با دستورالعمل ارائه شده برای دیدار با وی دستور مقتضی صادر خواهد شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency