کارشناس ترک: نیروگاه هسته ای ارمنستان یک بمب هسته ای است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد

عکس: کارشناس ترک: نیروگاه هسته ای ارمنستان یک بمب هسته ای است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد / سیاست

آذربایجان، باکو، 24 اسفند، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. تقی یوا/ "سینان اوغان" کارشناس ترک، رئیس مرکز روابط بین المللی و تحقیقات راهبردی ترکیه، رئیس جامعه آذربایجان-ترکیه و عضو شورای کارشناسان خبرگزاری "ترند" به خبرگزاری "ترند" گفت: نیروگاه هسته ای "متسامور" ارمنستان بر اساس نسل قدیمی فن آوریهای هسته ای احداث شده و واقع در یک منطقه فعال زلزله خیز است. لذا هم اکنون این نیروگاه هسته ای هم برای خود ارمنستان و هم برای کشورهای همسایه یک خطر جدی است.

وی تصریح کرد: این فقط یک نیروگاه هسته ای نیست، بلکه یک بمب هسته ای است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد.

گفتنی است، نیروگاه هسته ای "متسامور" ارمنستان از طرف متخصصین شوروی طراحی و عبارت از دو بلوک است که طی سالهای 1976 و 1980 به بهره برداری رسیده است. پس از زمین لرزه در ارمنستان در ماه دسامبر 1988 فعالیت این نیروگاه با مصوبه ویژه حکومت شوروی لغو شد. لاکن بخاطر بحران اقتصادی این کشور حکومت ارمنستان در سال 1993 مجدداً مجبور به راه اندازی این نیروگاه شد و کارشناسان روس در این کار حضور فعال داشتند. مدت استفاده از این راکتور در سال 2001 به پایان رسیده است.

"سینان اوغان" افزود: انفجار نیروگاه هسته ای ژاپن باید یک عبرت برای همه شود. جامعه جهانی باید به این امر توجه کند که حد اقل در صورت وقوع زلزله 7 ریشتری در ارمنستان چه حوادثی میتواند رخ دهد.

وی اضافه کرد: نیروگاه هسته ای ژاپن بر اساس نسل سوم فن آوریهای هسته ای احداث شده است. در حالی که نیروگاه هسته ای "متسامور" ارمنستان بر اساس نسل اول فن آوریهای هسته ای احداث شده و خطر آن برای منطقه در حال افزایش است.

وی خاطرنشان کرده که ارمنستان یک کشور غیر دمکراتیک بوده و مردم این کشور امکان اعتراض به فعالیت این نیروگاه هسته ای را ندارند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency