رئیس جمهوری آذربایجان دبیر کمیته اجرایی کشورهای همسود را بحضور پذیرفت

آذربایجان، باکو، 17 آبان، خبرگزاری "ترند"/ به گزارش خبرگزاری دولتی "آذرتاج" آذربایجان، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان در 8 نوامبر سرگی لبداف، دبیر اجرایی کمیته اجرایی کشورهای همسود را بحضور پذیرفت.

لبداف با بیان اینکه هیأت ناظران از جامعه کشورهای مشترک المنافع مرکب از 352 نفر به کشورمان آمده اند، گفت، اعضای هیأت در مناطق مختلف آذربایجان در بیش از سه هزار شعب انتخاباتی با مسایل مقدماتی و روند فرآیند آشنایی نزدیک یافت. لبداف همچنین گفت که ناظران انتخاباتی جامعه کشورهای همسود شاهد تحول چهره شهرها و مناطق آذربایجان و روحیه بالای مردم در مناطق بودند.

رئیس جمهوری آذربایجان از نظارت هیأت ناظران از جامعه کشورهای همسود بر روند آمادگی برای انتخابات و روند انتخابات، همچنین از آشنایی نزدیک آنها با تحولات پیشرفت در مناطق آذربایجان ابراز رضایت کرد. الهام علی اف رئیس جمهور گفت که برای تکمیل هر چه بیشتر روند انتخابات، ایجاد شرایط مساوی برای هر کاندیدا و تأمین شفافیت انتخابات در کشورمان کلیه اقدامات لازرم صورت گرفته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency