وزیر خارجه آذربایجان سفرای جدید کشورهای ونزوئلا، موریتانی، زامبیا و عمان در آذربایجان را به حضور پذیرفت

آذربایجان، باکو، 19 مهر، خبرگزاری "ترند"/ به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت خارجه آذربایجان، المار محمدیاراف وزیر خارجه آذربایجان امروز "دوید نیئوس ولاسکس کارابالّویا"، "سعید محمد اولد"، "پاتریک نائیلوبی سینیزایا" و "قیس بین سلیم بن آل سعید" سفرای جدید کشورهای ونزوئلا، موریتانی، زامبیا و عمان در آذربایجان را به حضور پذیرفت.

سفرای جدید کشورهای ونزوئلا، موریتانی، زامبیا و عمان در این دیدار نسخه ای از استوارنامه های خود را به المار محمدیاراف وزیر خارجه آذربایجان تقدیم کرده اند.

المار محمدیاراف وزیر خارجه آذربایجان در دیدار خود با سفرای جدید کشورهای ونزوئلا، موریتانی، زامبیا و عمان در آذربایجان در مورد روابط دوجانبه آذربایجان با این کشورها مذاکراتی انجام داده است.

المار محمدیاراف وزیر خارجه آذربایجان برای سفرای جدید کشورهای ونزوئلا، موریتانی، زامبیا و عمان در آذربایجان در مسیر فعالیت آنـها در آذربایجان آرزوی موفقیت نموده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

تصاویر مرتبط: