آذربایجان خواستار برگزاری نشست آتی سران کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در باکو شد

عکس: آذربایجان خواستار برگزاری نشست آتی سران کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در باکو شد / سیاست

آذربایجان، باکو، 3 مهر، خبرگزاری "ترند"/ آذربایجان خواستار برگزاری نشست آتی سران کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در باکو شد.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از وزارت خارجه آذربایجان، المار محمدیاراف وزیر خارجه آذربایجان در سخنرانی خود در نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در نیویورک در مورد برگزاری نشست سال 2014 سران کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در باکو پیشنهاد داد.

با این حال برای اولین بار میتواند نشست سران کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در یکی از کشورهای شوروی سابق برگرار شود.

المار محمدیاراف وزیر خارجه آذربایجان خواستار حمایت کشورهای عضو از این پیشنهاد شده است.

سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین سازمان بین المللی کشورهای اسلامی است. این سازمان در سال 1969 با تصمیم رؤسای کشورهای اسلامی در نشست "رباط" بمنظور گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی و همبستگی کشوهای اسلامی در قبال مسایل مربوط به جهان اسلام تاسیس یافته است. هم اکنون 57 کشور جهان که اهالی آنها بطور کلی 1,2  میلیارد نفر تشکیل میدهند، عضو این سازمان هستند. برخی از کشورها و سازمانهای دیگر عضو ناظر در سازمان کنفرانس اسلامی میباشند. جمهوری آذربایجان از سال 1992 عضو این سازمان گشته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency