رئیس بنیاد"Jamestown" آمریکا: نگرانی آذربایجان بعنوان متفق "ناتو" برای ضمانت امنیت خود منطقی است

عکس: رئیس بنیاد"Jamestown"  آمریکا: نگرانی آذربایجان بعنوان متفق "ناتو" برای ضمانت امنیت خود منطقی است / سیاست

آمریکا، واشنگتن، 1 آذر/ "ترند نیوز"، خبرنگار: ن. بوگدان اوا/

"گلن هوارد" رئیس بنیاد "Jamestown" آمریکا گفت: نگرانی آذربایجان بعنوان متفق "ناتو" برای ضمانت امنیت خود منطقی است. پس از حوادث اخیر گرجستان در سال گذشته اهمیت ابن مسئله افزایش یافته است.

"گلن هوارد" در مصاحبه با خبرگزاری "ترند نیوز" با اشاره به سخنان آراز عظیم اف معاون وزیر خارجه آذربایجان در مورد اینکه "ناتو" باید امنیت کشورهای متفق خود را هم تامین کند، گفت: "ناتو" میتواند بطور دقیق در مورد امنیت کشوری ضمانت دهد.

وی افزود: ناتو در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن کشوری، میتواند امنیت آنرا تامین کند. برای این نوع اقدام ناتو، می توان حوادث سال 1979 در خلیج فارس را نمونه آورد. "در آن هنگام آمریکا بر اساس قرارداد دوجانبه در مورد تامین امنیت ضمانت داد. لاکن تامین امنیت در هر کشوری از سوی ناتو، فقط با حضور نظامیان در آن کشور نمیتواند باشد".

"گلن هوارد" بیان کرد: آمریکا در اراضی آذربایجان پایگاه نظامی نخواهد داشت. گام اول در این قبال را باید با عضویت گرجستان در ناتو برداشت. اقدامات پس از آن به نفع آذربایجان نیز خواهد بود. آذربایجان از لحاظ امنیت انرژی نیز برای "ناتو" متفق اساسی است. آذربایجان می تواند اروپای غربی و شرقی را با انرژی تامین کند. لذا از لحاظ انرژی این کشور دارای اهمیت زیادی است.

وی با اشاره به حضور نظامیان آذربایجان در عملیاتهای نیروهای حافظ صلح در افغانستان، نقش مردم را نیز در عرصه های اجتماعی مهم دانست و گفت: حمایت مردمی از حضور نظامیان کشور در عملیاتهای نیروهای حافظ صلح  میتواند آنرا تقویت کند. نظامیان آذربایجان و ناتو در جبهه مشترکی علیه طالبان قرار گرفته اند، از این لحاظ آذربایجان دارای نقش مهمی میباشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency