اتحادیه اروپا به پیشرفت حل مناقشه قره باغ کوهستانی تا پایان سال جاری امیدوار است

عکس: اتحادیه اروپا به پیشرفت حل مناقشه قره باغ کوهستانی تا پایان سال جاری امیدوار است / سیاست

آذربایجان، باکو، 8 مهر/ "ترند نیوز"، خبرنگار:ی. استاپنکو/
پیتر سئمنبی نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور قفقاز جنوبی امیدوار است که تا پایان سال جاری در روند حل مناقشه قره باغ کوهستانی پیشرفت قابل توجهی خواهد شد.
در اطلاعیه اتحادیه اروپا در مورد سفر نماینده ویژه به آذربایجان گفته میشود: "اتحادیه اروپا از فعالیت روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا حمایت میکند."
سئمنبی روز سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری طی سفری در باکو بوده است. در طول این سفر وی با الهام علی اف رئیس جمهور و ائلمار ممدیاراف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار نموده است.
طی این سفر مسائل مربوط به عادی سازی روابط میان ترکیه - ارمنستان و اثرات آن به آذربایجان مورد مذاکره قرار گرفته است.
در اطلاعیه گفته میشود: "اتحادیه اروپا از تفاهمنامه منعقده میان ترکیه و ارمنستان حمایت میکند. گشایش مرزها موجب پیشرفت در تمامی منطقه و برقراری صلح و ثبات خواهد شد."
انتظار میرود که در 10 اکتبر تفاهمنامه عادی سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان امضا گردد. بعد از امضا، تفاهمنامه برای تصویب به پارلمانهای دو کشور ارائه خواهد گردید.
نماینده ویژه طی سفرش مناسبات اتحادیه اروپا با آذربایجان را نیز مورد مذاکره قرار داده است. برنامه "همکاری شرق" مذاکره گشته است. این برنامه برای گسترش مناسبات 6 جمهوری شوروی سابق با اتحادیه اروپا زمینه مناسبی میباشد.
در اطلاعیه آمده است: "به یاری برنامه "همکاری شرق" آذربایجان و اتحادیه اروپا قادر به ارتقای سطح مناسبات خویش خوهاند شد. "

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency