نام شهدای آذربایجان در درگیری های دیروز اعلام شد

عکس: نام شهدای آذربایجان در درگیری های دیروز اعلام شد

 / قره باغ کوهستانی

در جریان درگیریها در نتیجه اقدامات تحریک آمیز ارمنستان دیروز (16 نوامبر) 7 نظامی ارتش آذربایجان شهید شدند.

به گزارش ترند به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نام شهدای آذربایجان بشرح زیر است:

ستوان امید نیفت علی اف

گروهبان ارخان جباراف

گروبان سوم - سرباز وظیفه ناطق علی اف

سرباز الچین آقایئف

سرباز المین علی زاده

سرباز الچین علی اف

سرباز مراد خلی اف

بعلاوه این، ده نیروی آذربایجان زخمی شده اند.

از ساعت های شب روز گذشته در مرزی دولتی آذربایجان و ارمنستان وضعیت ثابت گردیده است. اقدامات تحریک آمیز گسترده ای ارمنستان در مرز دولتی بطور کلی به شکست کشانده شده است. نیروهای آذربایجان به شرایط نظارت دارند. نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی کشور خدمات خودرا ادامه می دهند. مسولیت درگیری، تنش و اقدامات تحریک آمیز ارمنستان، برعهده رهبری نظامی و سیاسی ارمنستان می باشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency