سرهنگ آذربایجانی: در بین کشته شدگان دشمن از مزدوران خاورمیانه هم هست

عکس: سرهنگ آذربایجانی: در بین کشته شدگان دشمن از مزدوران خاورمیانه هم هست

 / قره باغ کوهستانی

سرهنگ واقف درگاهلی رئیس روابط عمومی وزارت دفاع آذربایجان گفت: در بین کشته شدگان نظامیان دشمن مزدورانی ارمنی الاصل از سوریه و کشورهای مختلف خاورمیانه هست.

به گزارش ترند، درگاهلی افزود: بنا به اطلاعات به دست آمده، در میان کشته شدگان دشمن تعداد زیادی مزدورانی نظامی ارمنی الاصل از سوریه و کشورهای مختلف خاورمیانه هست. ولی بخاطر اینکه اسامی آنها در ارمنستان به ثبت نرسیده، دشمن این تلفات را به راحتی مخفی می کند.

وی گفت: مثل نبردهای قبلی، این بار هم رهبران سیاسی و نظامی ارمنستان بنا به اعمال ممنوعیت بر پخش اطلاعات نظامی، تلفات جنگی خودرا از افکار عمومی مخفی می کند.

لازم به ذکر است که، ارمنستان به سبب افزایش تعداد تلفات خود، مدتی بعد این تلفات را به عنوان حادثه گوناگونی نشان داده و به اجبار آنرا اذهان خواهد کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency