رئیس شرکت "ANS" آذربایجان دچار صانحه رانندگی شد (تکمیلی)

عکس: رئیس شرکت "ANS" آذربایجان دچار صانحه رانندگی شد (تکمیلی) / حوادث

آذربایجان، باکو، 9 شهریور / "ترند نیوز"، خبرنگار: ک. ضربعلی یوا/

بگزاش خبر گزاری "ترند نیوز" از "جیهون توپچیباش یف" رئیس بیمارستان مرکزی، وضعیت "واقف مصطفی یف" رئیس شرکت "ANS" آذربایجان روی به بهبودی میباشد.

"واقف مصطفی یف" رئیس شرکت "ANS" آذربایجان شب گذشته در مسیر باکو-قزاق در منطقه نوایی آذربایجان هنگام برگشت از مراسم سال گرد تولد "چنگیز مصطفی یف" برادار خویش دچار ثانحه رانندگی شده است.

بگزارش خبر گزاری "ترند نیوز"،  در این حادثه سه نفر دیگر همراه مصطفی یف خسارت دیده اند که عبارتند از: "ماییس محمد اف" مشاور رئیس شرکت "ANS"، "یوری ستپان اویچ" کارمند این شرکت و "رنارا شامسی یف" رئیس مرکز مد "نارا".

آنها با خسارت های سنگین به بیمارستان انتقال یافته بودند.

" مشاور رئیس شرکت "ANS" آذربایجان این خبر را تصدیق نموده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency