دستور مدودف در مورد تشکیل منظم آموزش های ضد تروریستی در سیستم حمل و نقلی سراسر روسیه

عکس: دستور مدودف در مورد تشکیل منظم آموزش های ضد تروریستی در سیستم حمل و نقلی سراسر روسیه / روسیه

دفتر مطبوعاتی کرملین در روز جمعه اعلام کرد، "دیمیتری مدودف"، رییس جمهور روسیه دستور داد برای تامین مصونیت مردم در مقابل حملات تروریستی در شبکه حمل و نقلی سراسر روسیه بطور منظم تمرینات ضد تروریستی برگزار شود.

به نوشته خبرگزاری "ریا نووستی"، طبق این گزارش، بر اساس دستور رییس جمهور، "آلکساندر بورتنیکوف"مدیر سازمان فدرال امنیت،"رشید نورگالییف" وزیر کشور، "سرگی شویگو" وزیر حوادث غیر مترقبه،"آناتولی سردوکوف" وزیر دفاع و "ایگور لویتین" وزیر حمل و نقل تا روز اول آوریل سال 2011 طرح جامع برگزاری منظم آموزشهای ضد تروریستی در تمام مناطق روسیه برای تأمین مصونیت مردم در ناوگان ترابری، شبکه حمل و نقل و سایر اماکن پررفت وآمد عمومی  را تدوین و در نشست کمیته ملی ضد تروریستی روسیه به تصویب می رسانند.

مدوداف پس از حملات تروریستی در فرودگاه "دامودیدووا" مسکو که جان 36 نفر را گرفت، بر ضرورت تشدید کنترل امنیت در سیستم حمل و نقلی تأکید کرد.

یادآور می شود روز پنج شنبه دمیتری مدودف به "الکساندر بورتنیکوف" رییس سازمان امنیت روسیه دستور داد تا هماهنگی امور تامین امنیت در ناوگان ترابری کشوری را بر عهده گیرد، اوضاع را تحلیل و تدابیر لازم را بکار بندد تا مامورین این ارگان هشیاری بیشتری به خرج دهند.

رییس جمهور روسیه روز پنجشنبه به طور ناگهانی از ایستگاه راه آهن "کیفسکی واکزال" بازدید نمود و از نزدیک با تدابیری که جهت تامین امنیت در این ایستگاه اتخاذ می شود، آشنا شد. وی به خاطر اینکه هنگام بازدید از این ایستگاه در درب ورودی مامور پلیسی ندیده بود، از سهل انگاری مسئولین ذیربط در این رابطه انتقاد کرد.

مدوداف به رئیس اداره کل راه آهن روسیه دستور داد، ظرف سه روز به رعایت مقرراتی ایمنی در حمل و نقل ریلی سامان دهد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency