بوکسور آذربایجانی امید زیادی به مدال طلا دارد

عکس: بوکسور آذربایجانی امید زیادی به مدال طلا دارد / کشورهای دیگر

تیمور ممداف بوکسور آذربایجانی بر این باور است که مدال طلای بازیهای اروپایی را درو خواهد کرد.

وی در دور ابتدایی یک شانزدهم نهایی در مقابل بوکس باز بریتانیایی موفق عمل کرد و هم اکنون در مرحله یک هشتم نهایی قرار دارد.

در مسابقات اروپایی «باکو- 2015»، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت می کنند.

این مسابقات 12 ژوئن آغاز شد و 17 روز ادامه خواهد داشت.

تاکنون ورزشکاران آذربایجانی با دریافت 23 مدال، از جمله 11 مدال طلا، بعد از روسیه در صدر لیست مدالهای این دور از بازیها قرار دارد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency