حزب حاکم ترکیه برنده انتخابات محلی

عکس: حزب حاکم ترکیه برنده انتخابات محلی / کشورهای دیگر

آخرین نتایح شمارش آراء انتخابات محلی سال ۲۰۱٤ در مهمترین شهرهای ترکیه اعلام شد.

روز گذشته مردم ترکیه برای گزینش روسای شهرداریها و اعضای مجالس شهرداریها به پای صندوقهای رای رفته بودند.

در این انتخابات که ۲٦ حزب سیاسی به رقابت پرداختند، ٥۲ میلیون و ٦۹٥ هزار و ۸۳۱ واجد شرایط رای دادن، اراء خود را در ۱۹٤ هزار و ۳۱۰ صندوق رای ریختند.

به گزارش شکبه تلویزیونی "تی آر تی" ترکیه، شمارش آرای انتخاباتی ادامه دارد. در حال حاضر شمارش ۹۸ درصد از ارائ انتخاباتی به پایان رسیده است. براین اساس در سطح ترکیه، ٤٥ممیز ٥٦ درصد اراء به حزب عدالت و توسعه، ۲۷ ممیز ۹۷ درصد آراء به جزب جمهوری خلق، ۱٥ ممیز ۱٦ درصد آراء به حزب حرکت ملی و ٤ ممیز ۱ درصد اراء نیز به حزب صلح و دمکراسی اختصاص یافته است.

طبق آخرین اطلاعیه شورای عالی انتخابات محلی ترکیه، نتایج غیررسمی شمارش آراء و میزان آرای کسب شده توسط احزاب سیاسی در شهرهای مختلف کشور به قرار ذیل می باشد:

استانبول: حزب عدالت و توسعه ٤۸%؛ حزب جمهوری خلق ۳۹.۹%

آنکارا: حزب عدالت و توسعه ٤٤.۷٤%؛ حزب جمهوری خلق ٤۳.۸%

ازمیر: حزب جمهوری خلق ٤۹.٥%؛ حزب عدالت و توسعه ۳٥.۹%

دیاربکر: حزب صلح و دموکراسی ٥۳.٤%؛ حزب عدالت و توسعه ۳٥.٥۲%

آنتالیا: حزب عدالت و توسعه ۳٦.۳۸%؛ حزب جمهوری خلق ۳٤.۸۲%

ختای: حزب جمهوری خلق ٤۱.۱۹%؛ حزب عدالت و توسعه ٤۰.۳۳%

بورسا: حزب عدالت و توسعه ٤۹.٤۷%؛ حزب جمهوری خلق ۲۸.٦٥%

آدانا: حزب حرکت ملی ۳۳۰.۰٥%؛ حزب عدالت و توسعه ۳۱.۸۹%؛

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency