هواپیماهای ناتو به مرکز تلویزیون و اقامتگاه قذافی در طرابلس حمله کردند

عکس: هواپیماهای ناتو به مرکز تلویزیون و اقامتگاه قذافی در طرابلس حمله کردند / کشورهای دیگر

چند هواپیما که احتمالا متعلق به نیروهای ناتو بودند، دوشنبه شب چند ضربه به اهداف واقع در پایتخت لیبی وارد کردند و از جمله انفجاراتی در نزدیکی اقامتگاه معمر قذافی شنیده شد. این مطلب را خبرگزاری های غربی با استناد به شاهدان عینی گزارش دادند.

به گزارش خبرگزاری "فرانس پرس" پس از انفجارات درنزدیکی مرکز دولتی تلویزیون و ساختمان خبرگزاری دولتی "جانا" توده دود غلیظ دیده شده است.

خبرگزاری"رویترز" نیز با استناد به شاهدان عینی از وقوع پنج انفجار در ناحیه اقامتگاه "معمر قذافی" رهبر لیبی گزارش می دهد.

یادآور می شود "سیف العرب قذافی" کوچکترین پسر "معمر قذافی" که 29 سال داشت، بامداد اول ماه مه در اثر بمباران هواپیماهای ناتو کشته شد. همچنین سه نوه رهبر لیبی و چند نفر از دوستان و همسایگان وی نیز در این بمباران کشته شدند.

خود معمر قذافی و همسرش آسیب ندیدند. ریا نووستی

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency