رئیس جمهور پاکستان به آذربایجان سفر خواهد کرد

عکس: رئیس جمهور پاکستان به آذربایجان سفر خواهد کرد / کشورهای دیگر

آذربایجان، باکو، 12 اردیبهشت، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ت. حاجی یف/ الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان را برای سفر رسمی به آذربایجان دعوت کرده است.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از سفارت آذربایجان در پاکستان، "داشقین شاکراف" سفیر جدید آذربایجان در پاکستان استوارنامه خود را به "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان تقدیم کرد.

سفیر جدید آذربایجان در دیدار با "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان، از جانب الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان وی را برای سفر به آذربایجان دعوت کرده است.

رئیس جمهور پاکستان در این دیدار با ابراز خورسندی دعوت سفر به آذربایجان را پذیرفته است.

در این دیدار طرفین خمچنین در مورد روابط دوجانبه آذربایجان و پاکستان و چشم اندازهای توسعه آن تبادل نظر کرده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency