سفر هيات ايراني مسئول در مبارزه با موادمخدر به افغانستان

هيات ايراني مسئول در مبارزه با مواد مخدر ، دقايقي پيش وارد فرودگاه کابل شد و مورد استقبال جمعي از مقامات افغانستان قرار گرفت.
به گزارش صدا و سيمای ایران، طه طاهري جانشين دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري ايران و جمعي از مديران کل اين ستاد همراه سردار حميدرضا حسين آبادي رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ايران به دعوت ژنرال خدايداد وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان به اين کشور سفرکرده اند تا راههاي گسترش همکاريهاي دو کشور را در اين زمينه بررسي کنند.
هيات ايراني در اين سفر سه روزه علاوه بر شرکت در دومين اجلاس سه جانبه ايران ، افغانستان و سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر با وزيران بهداشت و درمان ، مبارزه با مواد مخدر و دادستان کل اين کشور ديدار و گفتگو خواهد کرد.
اولين اجلاس سه جانبه ايران ، افغانستان و سازمان ملل براي مبارزه با مواد مخدر 30 آبان سال گذشته در سفارت ايران در کابل برگزار شد

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency