ادامه جلسه دادگاه پان تادئوش "جاسوس روسیه"

عکس: ادامه جلسه دادگاه پان تادئوش "جاسوس روسیه" / اروپا

در سالن حفاظت ویژه دیوان عالی لهستان جلسه دادگاه یک تبعه روسیه متهم به جاسوسی ادامه دارد.

به نوشته خبرگزاری "ر.ب.ک"، جزئیات جلسه دادگاه توسط خبرگزاری "زمان اخبار" فاش شده است. طبق شواهد پرونده، تادئوش (نام خانوادگی متهم طبق قوانین لهستان اعلام نمی شود) برای اداره اطلاعات نظامی کار می کرد. وی بیش از 15 سال در لهستان زندگی و در شرکت واردات عینک ویژه برای سلاح های شکار کار می کرد. این تبعه روسیه عضو باشگاه نخبگان شکار بود که همچنین نظامیان بازنشسته لهستانی عضو آن بودند.

به گزارش رسانه های لهستانی، تادئوش هیچ ارتباطی با سفارت روسیه نداشت.

تمدید مدت بازداشت تدائوش را خانم قاضی باربارا ترمبسکا با "قابل مخل اجتماعی" عملکرد وی، همچنین تهدید مجازات بزرگ و عواقب ناشی از مشکل در تحقیقات در صورت آزادی مظنون" توجیه کرد.

در ضمن استفان یاوورسکی، وکیل متهم روس گفت که فرد مظنون به گناه خود اعتراف نمی کند.

پان تادئوش توسط اداره ضد جاسوسی از آژانس امنیت داخلی در ماه فوریه سال 2009 بازداشت شد و تاکنون در بازداشت بسر می برد. لخ کاچینسکی رئیس جمهور وقت لهستان به پنج تن از نیروهای اداره ضد جاسوسی برای دستگیری "جاسوس روسیه" جوایز دولتی اعطا نمود.

به گزارش رسانه های لهستانی، افشای عامل روسیه ممکن است یکی از دلایل استعفای والنتین کورابلنیکوف رئیس اداره کل اطلاعات که از 12 سال پییش ریاست اداره اطلاعات نظامی را بر عهده داشت، باشد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency