دبیر کل ناتو: شرکت کنندگان ISAF چهل هزار سرباز دیگر به افغانستان فرستاده اند

عکس: دبیر کل ناتو: شرکت کنندگان ISAF چهل هزار سرباز دیگر به افغانستان فرستاده اند / افغانستان

دبیر کل ناتو: شرکت کنندگان ISAF
آندرس فو راسموسن دبیر کل ناتو روز دوشنبه گفت: تقریبا 40 کشور از 44 کشور شرکت کننده در نیروی بین المللی جهت کمک به امنیت افغانستان (ISAF ) در کل به این کشور حدودا 40 هزار سرباز خواهند فرستاد.

وی در جمع خبرنگاران در بروکسل گفت: "این نزدیک به ارزیابی ژنرال ماکریستال (ژننرال آمریکایی ستنلی ماککریستال فرمانده نیروهای ISAF)".

همانطور کهبار ها گزارش شده، ژنرال ماکریستال خواستار افزایش نیروی بین المللی تحت فرمان ناتو به میزان 40 هزار نظامی شده است.

بگفته راسموسن، این حدودا 30 هزار سرباز از این 40 هزار سرباز آمریکایی میباشند.

دبیر کل ناتو در این راستا تاکید کرد، برای آموزش ارتش افغانستان، 21 گروه مربی کمبود داریم و برای نیروهای امنیتی افغانستان این رقم بیش از صد است.

راسموسن بار دیگر تایید کرد که ناتو در افغانستان تا زمانی که این را وضعیت امنیتی بطلبد، د رآنجا باقی خواهد ماند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency