باکو می تواند دوباره میزبان بازیهای اروپایی شود

عکس: باکو می تواند دوباره میزبان بازیهای اروپایی شود / آذربایجان

پاتریک هینک رییس کمیته المپیک اروپا می گوید که برگزاری موفقیت آمیز اولین دور بازیهای اروپایی در باکو، راه را برای میزبانی دوباره این دور مسابقات در سال 2019 در جمهوری آذربایجان باز خواهد کرد.

وی پنج شنبه 21 خرداد ماه در کنفرانس مطبوعاتی که در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد، گفت که امتناع هلند از میزبانی بازیهای اروپایی هیچ مشکلی به وجود نیاورد و بی هیچ کاستی، این بازیها در باکو برگزار می شود.

تصمیم میزبانی باکو برای بازیهای اروپایی در سال 2008 در کمیته المپیک اروپا گرفته شد.

در مسابقات اروپا 2015، تعداد 6000 ورزشکار از 49 کشور در 20 رشته ورزشی که 16 نوع آن از ورزشهای المپیکی است، شرکت خواهند کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency