آذربایجان و روسیه شرکت مخابراتی مشترکی را تاسیس میکنند

آذربایجان، باکو، 9 خرداد/ "ترند کاپیتال"، خبرنگار: ا.اسماعیل اف/ سرگی شماتکو وزیر انرژی روسیه در باکو در مصاحبه با خبرنگاران گفت: شرکت سهام تلفنی "سینترّای" (Synterra) روسیه با شرکت دولتی تلفنی "آذتلکم" (Aztelekom) آذربایجان بمنظور ارائه خدمات خودشان در کشورهای دیگر منطقه مؤسّسه مشترکی را تاسیس میکنند.

وی افزود: ما جهت تاسیس این موسّسه مشترک با مقامات دولت آذربایجان به توافق رسیده ایم.

سرمایه نظامنامه ای این موسسه تلفنی جدید 17 میلیون دلار و سهام هر کدادم از تاسیس کنندگان آن 50 درصد خواهد بود

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency